Raporty 2023

2023 – Zestawienie raportów

28.02.2023 – Osiedle Rzochów (PM 2,5, PM10) 

28.02.2023-  ul. Wojsławska (PM2,5, PM10)

01.03.2023 – ul. Cyranowska (skład PM 10)

10.05.2023 – SSE (skład PM 10)

29.08.2023 – ul. Krzywa (LZO)

29.08.2023 – Mała Strefa (PM2,5 i PM10)

05.09.2023 – ul. Cyranowska (skład PM10)

06.09.2023 – SSE (PM2,5 i PM10)

11-12.09.2023 – pływalnia Smoczka (hałas) 

12.09.2023 – SSE (PM2,5 i PM10)

19.09.2023 – pływalnia Smoczka (hałas)

09.10.2023 – os. Dziubków (PM2,5 i PM10)

09.10.2023 – SSE (PM2,5 i PM10)

12.10.2023 – SSE (PM 2,5 i PM 10)