Ostatnie dane: lotne związki organiczne: 0 µg/m3
Data od:
Data do:
Ostatnie dane: Formaldehyd: 2.4 µg/m3
Data od:
Data do:

Dane tabelaryczne